Platform
Services
Resources
Book a demo
About Us
Pricing

Resources

Careers

Partners

Contact Us

Storyteq

Want Gartner award-winning marketing technology?

Discover Storyteq

Configteq

Want an award-winning online experience?

Discover Configteq

Deployteq Roadmap H2 2023

aug 22, 2023

Terugblik afgelopen halfjaar

In de eerste 6 maanden van het jaar hebben we vier grote projecten gereleased:

 • De MFA-verplichting is uitgerold: Alle gebruikers van Deployteq loggen inmiddels in door middel van MFA. Dankzij de goede samenwerking hierin met onze klanten en partners, is het platform nóg beter beschermd tegen veiligheidsrisico’s dan het al was.
 • Transactionele pool: Via de transactionele pool wordt de communicatie van onze klanten met eigen reputatie en via een priority lane verzonden. Resultaat: berichten landen in het primaire postvak en verlaten ons platform met voorrang.
 • Analytics Events API: Dankzij deze nieuwe module is er nu een laagdrempelige wijze om real-time gebruikersdata uit Deployteq te onttrekken. Ideaal voor het voeden van dashboards, en veel flexibeler en voordeliger dan de aloude EBE-exports!
 • Broadcast archive improvements: Het proces dat we gebruiken voor het archiveren van berichten, dat bijvoorbeeld veel door grote verzekeraars gebruikt wordt, is verbeterd. Dit is nu parallel ingericht, waardoor het minder invloed heeft op de performance van het verzendproces. Met deze aanpassing is niet alleen dit proces verbeterd, maar hebben we ook de basis gelegd voor het doorvoeren van een soortgelijke verbetering in meer Deployteq-processen.

What’s next?

 • WhatsApp Business: De verdere uitrol van dit kanaal staat momenteel bovenaan de roadmap voor de komende periode, met de release naar verwachting nog deze zomer. Naast iets vertraging in de planning, is ook de opzet iets veranderd: waar we voorheen werkten met inmenging van de interface van een tussenpartner, is onlangs bekend geworden dat templates straks aangemaakt kunnen worden in Meta’s eigen omgeving. Een grote verbetering, maar dit betekent ook wat rework. We houden je op de hoogte!
 • User management: We zijn daarnaast ook bezig met een nieuwe manier van rollen en rechten toekennen, namelijk op brand-niveau in plaats van portal-niveau, en het toevoegen van ACL, waarmee je gebruikers op mapniveau toegang kunt geven of juist ontzeggen. Deze ontwikkelingen hebben even stilgelegen, maar we verwachten hier vanaf Q4 mee verder te kunnen gaan.
 • Analytics en reporting: Op de achtergrond worden steeds meer zaken overgeheveld naar een nieuwe backend (van het oude reports-cluster naar het nieuwe Clickhouse/Kubernetes-platform). Dit is een omvangrijke operatie, maar leidt op onderdelen al direct tot betere performance (zowel op het gebied van snelheid als accuratesse). Ontwikkeling van de nieuwe Reports front-end komt hier direct na en verwachten we in de herfst op te kunnen leveren. Aan analytics worden vier functionaliteiten toegevoegd:
  • Het delen van dashboards;
  • widgets kopiëren;
  • resultaten vergelijken met die van een andere periode;
  • KPI’s definiëren en op een dashboard weergeven.

Aanpassingen

Gaandeweg het jaar moeten ook keuzes gemaakt worden, om op de actualiteit in te kunnen blijven spelen. Een belangrijk topic op dit moment is de toekomstbestendigheid van ons datamodel. Dit is een unieke feature in ons segment, al in 2015 geïntroduceerd.

Onze klanten en partners maken voor allerhande doeleinden dankbaar gebruik van deze functionaliteit. Om de performance van dit model te kunnen blijven garanderen, gaan we in de tweede helft van dit jaar aan de slag met een “next generation datamodel” gebaseerd op actuele architectuur.

Een omvangrijk pakket, waardoor een aantal andere elementen op de roadmap vertraagd wordt:

 • Verhogen van de datamodel import-snelheid. Dit wordt opgeschoven naar release einde Q4. Dit pakken we op als onderdeel van een groter ‘performance cluster’, waarin we ook de campaign event architecture (de manier waarop en snelheid waarmee de losse events binnen campagnes opgepakt worden) verbeterd wordt.
 • Usability, UI en UX zijn tot nader order uitgesteld. Focus op performance en het afronden van zaken die al langer op de roadmap staan maar om allerhande redenen in de verdrukking kwamen, worden voorrang gegeven.

Tot slot start er per 1 september een community manager. Deze persoon gaat focus leggen op het verbeteren van de handleiding, release notes, feature voting, etc.

Het laatste van Deployteq